POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE
Otrzymuj powiadomienia o nowościach, aktualnych produktach i usługach
w ramach Katalogu Mini DegustatorFormularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
informacyjnych i marketingowych


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma E-shop Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 52a

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do złożenia
zamówienia i realizacji dostawy.

Podanie danych osobowych, zaznaczenie zgód i oświadczenia jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne
do przyjęcia zamówienia i zrealizowania dostawy.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 
* Wskazuje wymagane pola
example@domain.pl
Email Marketing Powered by Mailchimp